List of Research Guides

LIST OF RESEARCH GUIDES, VIT-AP UNIVERSITY

Sl.NoName of the DepartmentName of the Guide
1CSEDr. Hari Seetha
Dr. Ravi Sankar Sangam
Dr.Pradeep Reddy
Dr.Soubhagya Sankar Barpanda
Dr. Amogh Katti
Dr. Anupama Namburu
Dr. R. Nandha Kumar
Dr. S. Sudhakar Ilango
Dr. S. Sibi Chakkaravarthy
Dr. Saroj Kumar Panigrahy
2ECEDr. Jagadish Chandra Mudiganti
Dr. N.Purnachand
Dr. Arun Kumar Sinha
Dr.Ravindra Dhuli
Dr. Umakanta Nanda
Dr. Ch. Deepak
Dr. Deepak Kumar Panda
Dr. Anoop Kumar Mishra
Dr. Jayendra Kumar
Dr. Sudha Ellison Mathe
Dr. Y. V. Pavan Kumar
Dr. Rajesh Saha
Dr. Nuthakki Venkata Rajasekhar
Dr. Nandeesh Kumar

3MechanicalDr.D.Subakar
Dr.Pankaj Tambe Bal Krishna
Dr.P.S.Rama Sreekanth
Dr. Dillip Kumar Mohanty
Dr. V. Manikanta Ravindra Kumar
Dr. Ambuj Sharma
Dr. Amit Kumar
Dr. Manoj Kumar Gupta
4MathematicsDr. S.Srinivas
Dr. Santanu Mandal
Dr. M.Venkatarajam
Dr. Phani Kumar
Dr. M.Sudhakar
Dr. Vemula Ramakrishna Reddy
Dr. Satyanarayana Badeti
Dr. Manoj Kumar Mishra
Dr. Komandla Mahipal Reddy
Dr. Nikunja Bihari Barik
Dr. Bhupesh Dutt Sharma


5PhysicsDr. N.Madhusudhan Rao
Dr. SK.Khadheer Pasha
Dr. S. Roopas Kiran
Dr.J.Sudagar
Dr. Anita Sagadevan Ethiraj
Dr. Manmadha Rao Banki
Dr. Debajit Goswami
Dr. Anubendu Adhikary
6ManagementDr. S.Jeyavelu
Dr. C.L.V.Sivakumar
Dr. A.V.V.S.Subba Lakshmi
Dr. Madhulika Sahoo
Dr. Rama Koteswara Rao Kondasani
Dr. Samir Gokarn
7EnglishDr. Thahiya Afzal
Dr.Susmitha Syamsundar

Research

Research Scholars
  • 11 Feb 2019
List of Ph.D. Students as on 09 -02-2019 [table id=55 /]
Research Talks
  • 30 Oct 2018
INVITED TALKS 1. Prof. Prasada Raju Ph.D., FNAE, Professor of Mechanical...
Research projects
  • 30 Oct 2018
List of Research projects [table id=32 /]