List of Research Guides

LIST OF RESEARCH GUIDES, VIT-AP UNIVERSITY

Sl.NoName of the DepartmentName of the Guide
1CSEDr. Hari Seetha
Dr. Ravi Sankar Sangam
Dr.Pradeep Reddy
Dr.Soubhagya Sankar Barpanda
Dr. Amogh Katti
2ECEDr. Jagadish Chandra Mudiganti
Dr. N.Purnachand
Dr. Arun Kumar Sinha
Dr.Ravindra Dhuli
Dr. Umakanta Nanda
3MechanicalDr.D.Subakar
Dr.Pankaj Tambe Bal Krishna
Dr.P.S.Rama Sreekanth
Dr. Dillip Kumar Mohanty
Dr. V. Manikanta Ravindra Kumar
4MathematicsDr. S.Srinivas
Dr. Santanu Mandal
Dr. M.Venkatarajam
Dr. Phani Kumar
Dr. M.Sudhakar
5PhysicsDr. N.Madhusudhan Rao
Dr. SK.Khadheer Pasha
Dr. S. Roopas Kiran
Dr.J.Sudagar
Dr. Anita Sagadevan Ethiraj
Dr. Manmadha Rao Banki
6ManagementDr. S.Jeyavelu
Dr. C.L.V.Sivakumar
Dr. A.V.V.S.Subba Lakshmi
7EnglishDr. Thahiya Afzal
Dr.Susmitha Syamsundar

Research

Research Scholars
  • 11 Feb 2019
List of Ph.D. Students as on 09 -02-2019 [table id=55 /]
Research Talks
  • 30 Oct 2018
INVITED TALKS 1. Prof. Prasada Raju Ph.D., FNAE, Professor of Mechanical...
Research projects
  • 30 Oct 2018
List of Research projects [table id=32 /]